Kalendarz szczepień obowiązkowych

Spis niezbędnych szczepień zwykle choć nie zawsze, znajduje się w książeczce szczepień. Kiedyś przychodnia
wysyłała do domu zawiadomienie o zbliżającym się szczepieniu dzisiaj niestety musisz pilnować tego sama. Warto
pamiętać, że zanim lekarz zaszczepi dziecko musi stwierdzić, że jest zdrowe.

1 rok życia - w ciągu 24 godzin po urodzeniu
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG

1. Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonane jednocześnie ze szczepieniem przeciw WZW
typu B lub w dowolnym momencie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.
2. Szczepienie przeciw gruźlicy w przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie wykonuje się po osiągnięciu

masy ciała powyżej 2000 g.
3. Szczepienie przeciw gruźlicy w przypadku noworodków urodzonych przez matki HIV+ musi być poprzedzone
konsultacją specjalistyczną. Decyzję o szczepieniu podejmuje specjalista chorób zakaźnych lub lekarz poradni
konsultacyjnej ds. szczepień.
4. Zgodnie z aktualną wiedzą, odstąpiono od oceny wielkości blizny poszczepiennej

WZW typu B ( wirusowe zapalenie wątroby) - domięśniowo (pierwsza dawka)

Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu
zbliżonym do: 0; 1; 6 miesięcy. Pierwsza dawka podawana jest w ciągu 24 godzin po urodzeniu (najlepiej w ciągu
12 godzin), jeśli to możliwe jednocześnie ze szczepieniem przeciw gruźlicy. Druga dawka szczepienia pierwotnego
po 4-6 tygodniach od poprzedniej, jeśli to możliwe, jednocześnie ze szczepieniem przeciw błonicy, tężcowi i
krztuścowi. Trzecia dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego, po 6 miesiącach od pierwszej dawki.

1 rok życia - 2 miesiąc życia (7-8 tydzień)
WZW typu B - domięśniowo (druga dawka)

Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 7-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką
szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6 i 7 miesiąca życia.

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (pierwsza dawka) - podskórnie lub domięśniowo
szczepionką DTP(Di-Te-Per).

1.Szczepienia przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi wykonywane są szczepionką DTP, trzykrotnie w odstępach
6 tygodni w 1 roku życia (szczepienie pierwotne) oraz jeden raz w 2 roku życia (szczepienie uzupełniające).
Pierwsza dawka szczepionki podawana jest w 2 miesiącu życia, po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy
i WZW typu B, jednocześnie z drugą dawką szczepionki przeciw WZW typu B. Druga dawka - na przełomie 3 i 4
miesiąca życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego), jednocześnie ze szczepionką przeciw poliomyelitis
(IPV). Trzecia dawka - w 5 miesiącu życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego), jednocześnie z
drugą dawką szczepionki przeciw poliomyelitis (IPV). Dawka czwarta - w 16-18 miesiącu życia, jednocześnie ze
szczepionką inaktywowaną przeciw poliomyelitis (IPV).
2. Dzieciom mającym trwałe przeciwwskazania do szczepienia szczepionką komórkową przeciw krztuścowi należy
zastosować szczepionkę DTaP z bezkomórkowym komponentem krztuścowym - trzykrotnie w 1 roku życia i jeden
raz w 2 roku, według schematu DTP, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia komponentem acelularnym,
lub szczepionką DT, dwukrotnie w 1 roku życia i jeden raz w 2 roku. Wówczas w 2 miesiącu życia trzeba podać
domięśniowo szczepionkę przeciw WZW typu B, a po 6 tygodniach jednocześnie zaszczepić pierwszą dawką DT
(podskórnie) i pierwszą dawką szczepionki POLIO (IPV-odskórnie). Po następnych 6 tygodniach podać: drugą
dawkę szczepionki DT (podskórnie) i jednocześnie drugą dawkę szczepionki POLIO (IPV - podskórnie).

zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (pierwsza
dawka)

1 . Szczepienia przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b wykonywane są u dzieci w 1 i 2 roku
życia. Pierwsza dawka szczepionki powinna być podana w 2 miesiącu życia, jednocześnie z DTP i WZW typu B, a
dalsze jednocześnie z kolejnymi dawkami szczepionki DTP. Pełen cykl szczepień powinien składać się z 3 dawek
szczepienia pierwotnego, podawanych trzykrotnie w 1 roku życia oraz jednej dawki uzupełniającej podanej w 2
roku życia dziecka, o ile producent nie wskazuje innego schematu uodpornienia.
2 . Dzieciom szczepionym od 6 do 12 miesiąca życia powinny być podane dwie dawki szczepionki w cyklu
szczepień pierwotnych oraz jedna dawka uzupełniająca, po roku od podania 2 dawki.
3 . Dzieciom powyżej 1 roku życia powinna być podana jedna dawka szczepionki.
Szczepionkę przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami,
np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB,
DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV - preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się
w budżecieMinistra Zdrowia.

1 rok życia - 3-4 miesiąc życia

(po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka)

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

POLIOMYELITIS

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka)
1 . Zgodnie z zaleceniami Polskiego Komitetu Certyfikacji Eradykacji Poliomyelitis, w celu wyeliminowania

zachorowań towarzyszących szczepieniom, wprowadzono dla wszystkich niemowląt szczepionkę zabitą (IPV) jako
pierwsze dwie dawki szczepienia. Pierwszą dawkę podaje się podskórnie lub domięśniowo na przełomie 3 i 4
miesiąca życia (po 6 tygodniach od szczepienia poprzedniego) jednocześnie z drugą dawką szczepienia przeciw
błonicy, tężcowi i krztuścowi, a drugą dawkę po 6 tygodniach jednocześnie z trzecią dawką szczepienia przeciw
błonicy, tężcowi i krztuścowi. Trzecią dawkę szczepionki IPV w ramach szczepienia podstawowego (uzupełniającą)
należy podać w 16-18 miesiącu życia jednocześnie ze szczepionką DTP.
2 . W 6 roku życia należy podać szczepionkę OPV.

zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b

- domięśniowo lub podskórnie (druga dawka)

1 rok życia - 5-6 miesiąc życia

(po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI

(trzecia dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

POLIOMYELITIS

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka)

zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b

- domięśniowo lub podskórnie (trzecia dawka)

1 rok życia - 7 miesiąc życia

WZW typu B

- domięśniowo (trzecia dawka)

2 rok życia - 13-14 miesiąc życia

ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE

- podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (pierwsza dawka)
Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do
szczepienia, należy ją podać po upływie, co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia.
Dawkę przypominającą szczepionki skojarzonej przeciw odrze, śwince i różyczce należy podać w 10 roku życia

2 rok życia - 16-18 miesiąc życia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI

(czwarta dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP
Dzieci z przeciwwskazaniami do podania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w
pierwszym roku życia otrzymały trzy dawki DTaP, należy zaszczepić domięśniowo czwartą dawką DTaP.

POLIOMYELITIS

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa)-(trzecia dawka).

zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b

- domięśniowo lub podskórnie (czwarta dawka)

okres przedszkolny - 6 rok życia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI

- domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca. Pierwsza dawka
przypominająca

POLIOMYELITIS

- doustnie szczepionką OPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) Pierwsza dawka przypominająca

Szkoła podstawowa 10 rok życia

ODRZE ,RÓŻYCZCE, ŚWINCE

- podskórnie żywą szczepionką skojarzoną ( dawka przypominająca)

Gimnazjum 14 rok życia

WZW typu B domięśniowo, 3 -krotnie w cyklu 0, 1, 6 miesięcy

- Dotyczy wyłącznie tych osób, które nie były uprzednio szczepione podstawowo w ramach szczepień
obowiązkowych lub zalecanych. Nie przewiduje się podawania dawek przypominających.

BŁONICY TĘŻCOWI

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td (Druga dawka przypominająca)

Szkoła ponadpodstawowa 19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole

BŁONICY TĘżCOWI

- podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td

Trzecia dawka przypominająca. Nie powinna być podana wcześniej, niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki
szczepionki Td.

Po każdej szczepionce ręka może spuchnąć i boleć, a w miejscu podania zastrzyku może pojawić się
zaczerwienienie. Niektóre dzieci czują się rozbite, mają podwyższoną temperaturę. Wystarczy przyłożyć chłodny
okład z roztworu sody oczyszczonej i zażyć coś przeciw gorączce, by po 1-2 dniach dolegliwości ustapiły.


Kategorie

Promocje