Regulamin programu rabaty kumulacyjne w sklepMati.pl


Program rabatów kumulacyjnych ma za zadanie udzielić Klientowi korzystającemu z oferty sklepMati.pl  rabatów na zamówienia składane w sklepie internetowym sklepMati.pl .

Zasada jest prosta „im więcej wydasz tym więcej rabatu otrzymasz , a więc tym samym więcej ,,zaoszczędzisz”.

Gdy we wszystkich dotychczasowych zamówieniach lub w danym zamówieniu (zestawie kilkuelementowym), gdy  jeden lub kilka produktów  kosztuje powyżej 1000 zł , na wszystkie następne towary z zamówienia ( zestawu) i na następne zamówienia obowiązują rabaty zgodnie z poniższym regulaminem.

System rabatów kumulacyjnych sumuje wszystkie dotychczas złożone zamówienia na przestrzeni ostatnich 12-stu miesięcy i na ich podstawie przydziela Klienta do odpowiedniej grupy rabatowej.

(Liczy się data najnowszego zamówienia i od tej daty cofamy się 12-cie miesięcy)

Suma wartości zakupów jest liczona automatycznie przy każdym zamówieniu, a informacje o przydzieleniu do odpowiedniej grupy są wyświetlane automatycznie i na bieżąco Klientowi.

Kwalifikację do odpowiedniej grupy rabatowej i prawo do przyszłych upustów uzyskuje się  po dokonaniu zakupów na kwotę minimum 1000 zł ( bez kosztów transportu )  z dowolnej ilości zrealizowanych zamówień, w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To oznacza, że upust należny klientowi  naliczony jest  dopiero dla tej części zakupów, która jest nadwyżką powyżej co najmniej kwoty 1000 zł - dającą się fizycznie wydzielić .

Wszystkie zamówienia do kwoty 1000zł są realizowane po cenach podstawowych. Jeśli natomiast Klient składa zamówienie tzn. kupuje produkt i jest to pierwsze jego zamówienie na stronie sklepMati.pl a wartość tego produktu przekroczy 1000 zł to Klient juz przy tym pierwszym zamówieniu otrzymuje rabat przysługujący uczestnikowi programu rabatów kumulacyjnych zakalfikowanemu do grupu "Żółtej" lub wyższej w zależności od wartości zakupionego towaru.

Progi i nazwy poszczególnych grup wyglądają w sposób następujący:

Jeśli zrobiłaś/ eś zakupy  za 1 000 zł,  otrzymujesz automatyczną kwalifikację  do grupy Żółtej i masz 2 % rabatu na następne zakupy.

Jeśli zrobiłaś/eś zakupy za 3 000 zł,  otrzymujesz automatyczną kwalifikację  do grupy Zielonej  i masz 3 % rabatu na następne zakupy.

Jeśli zrobiłaś/eś zakupy  za 5 000 zł,  otrzymujesz automatyczną kwalifikację  do grupy Srebrnej  i masz 4 % rabatu na następne zakupy.

Jeśli dokonałaś/ eś zakupów na kwotę 10 000 zł,  otrzymujesz automatyczną kwalifikację konta z którego dokonano zakupów do grupy Złotej i masz 5 % rabatu na następne zakupy.

Jeśli dokonałeś zakupów  za 15 000 zł,  otrzymujesz automatyczną kwalifikację konta z którego dokonano zakupów do grupy Platynowej  i masz 6 % rabatu na następne zakupy

Jeśli dokonałeś zakupów  za 20 000 zł,  otrzymujesz automatyczną kwalifikację konta z którego dokonano zakupów do grupy Szmaragdowej  i masz 10 % rabatu na następne zakupy.

Jeśli dokonałeś zakupów  za 40 000 zł,  otrzymujesz automatyczną kwalifikację konta z którego dokonano zakupów do grupy Diamentowej i masz 20 % rabatu na następne zakupy

Warunkiem  uzyskania rabatów kumulacyjnych jest rejestracja i założenie konta na stronie www.sklepMati.pl,  a do wysokości rabatów liczone są TYLKO te zamówienia które zostały złożone za pośrednictwem strony internetowej sklepu przy wykorzystaniu aktywnego konta.
UWAGA !!!!!
rabaty w sklepMati.pl - SUMUJĄ SIĘ a to oznacz że jesli Klient otrzymał kwalifikację do jakiejkolwiek grupy rabatowej i zalogował się na swoje konto w sklepMati.pl to podczas przeglądania oferty sklepu będzie widział ceny produktów pomniejszone o swój rabat oraz informację o rabacie cenowym ogółnym jeśli w danym momencie w sklepie internetowym sklepMati.pl jest ogłoszona prompocja cenowa na jakiś produkt zmniejszająca np. cenę podstawową produktu powiedzmy o 10% to Klient który jest zakwalfikowany np. do grupy "Złotej" będzie w sklepie mógł kupić ten produkt o 15% taniej tzn. ( 10% promocja ogólna + 5% przynależność do grupy "Złotej" )

(do wysokości rabatu nie są uwzględniane zamówienia złożone przy wykorzystaniu statusu: Gość)

1.    Grupa Żółta - zapewnia stały rabat w wysokości 2% na wszystkie* zakupy w sklepie internetowym sklepMati.pl przez okres 12 miesięcy od najstarszego zamówienia
2.    Grupa Zielona - zapewnia stały rabat w wysokości 3% na wszystkie* zakupy w sklepie internetowym sklepMati.pl przez okres 12 miesięcy od najstarszego zamówienia
3.    Grupa Srebrna - zapewnia stały rabat w wysokości 4% na wszystkie* zakupy w sklepie internetowym sklepMati.pl przez okres 12 miesięcy od najstarszego zamówienia
4.    Grupa Złota - zapewnia stały rabat w wysokości 5% na wszystkie* zakupy w sklepie internetowym sklepMati.pl przez okres 12 miesięcy od najstarszego zamówienia
5.    Grupa Platynowa - zapewnia stały rabat w wysokości 6% na wszystkie* zakupy w sklepie internetowym sklepMati.pl przez okres 12 miesięcy od najstarszego zamówienia
6.    Grupa Szmaragdowa - zapewnia stały rabat w wysokości 10% na wszystkie* zakupy w sklepie internetowym sklepMati.pl przez okres 12 miesięcy od najstarszego zamówienia
7.    Grupa Diamentowa - zapewnia stały rabat w wysokości 20% na wszystkie* zakupy w sklepie internetowym sklepMati.pl przez okres 12 miesięcy od najstarszego zamówienia
8.    Kwalifikację do odpowiedniej grupy rabatowej i prawo do przyszłych upustów uzyskuje się  po dokonaniu zakupów na kwotę minimum 1000 zł ( bez kosztów transportu ) - z dowolnej ilości zrealizowanych zamówień, w ciągu ostatnich 12 miesięcy - co oznacza, że  należny klientowi upust naliczony jest  dopiero dla tej części zakupów, która jest nadwyżką powyżej co najmniej 1000 zł - dającą się fizycznie wydzielić . Wszystkie zamówienia do kwoty 1000 zł ( bez kosztów transportu ) są realizowane po cenach podstawowych. Jeśli natomiast Klient składa zamówienie tzn. kupuje produkt i jest to pierwsze jego zamówienie na stronie sklepMati.pl a wartość tego produktu przekroczy 1000 zł to Klient juz przy tym pierwszym zamówieniu otrzymuje rabat przysługujący uczestnikowi programu rabatów kumulacyjnych zakalfikowanemu do grupu "Żółtej" lub wyższej w zależności od wartości zakupionego towaru.
9.    Prawo do wyższych rabatów  uzyskuje się dopiero po przekroczeniu  odpowiedniej sumy zakupów dla każdej grupy rabatowej , co oznacza, że tylko za zakupy przekraczające kwotę danego progu rabatowego naliczamy wyższy upust .
10.    Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dane zamówienie da się fizycznie podzielić, na towary do wartości  1000 zł ( lub  więcej ) i na  pozostałą nadwyżkową część. Wtedy na  tę część  zamówienia, która jest nadwyżką powyżej  1000 zł ( lub więcej ),  klientowi przysługują rabaty .  Nie akceptujemy jednak tylko wartościowego podziału zamówienia -  bez fizycznego wyszczególnienia poszczególnych rzeczy - na część do 1000 zł i powyżej  1000 zł.  W razie wątpliwości wszelkich dodatkowych informacji udzielają nasi konsultanci.
11.    W wypadku zakupów uprawniających do otrzymania rabatu, właściwa informacja będzie Klientowi wyświetlana w panelu sklepu po zalogowaniu się na konto do którego została przyznana grupa rabatowa . W przypadku jeśli klient będzie przeglądał zawartość sklepu internetowego sklepMati.pl bez zalogowania się na konto, które uzyskało kwalifikację do danej grupy rabatowej będzie widział ceny podstawowe bez żadnych rabatów. Rabaty będą widoczne dopiero po zalogowaniu się na konto które uzyskało kwalifikację do odpowiedniej grupy rabatowej. Ceny które będzie widział klient po zalogowaniu się na konto które uzyskało kwalifikacje do jakiekolwiek grupy rabatowej będą już pomniejszone o stosowny dla danej grupy rabat procentowy.
12.    Klienci, którzy są zalogowani w naszej bazie klientów internetowych otrzymują odpowiedni rabat automatycznie.
13.    Klienci, którzy nie są zarejestrowani w naszej bazie klientów internetowych, gdyż nie zalogowali się (nie założyli konta ) w e-sklepie sklepMati.pl ( dokonują zakupu z konta: Gość), nawet jeśli dokonają zakupów jednorazowych na kwotę większą niż 1000 zł nie uzyskają z tego tytułu żadnego rabatu.
14.    Maksymalny rabat w naszej firmie wynosi 20 % na wszystkie zakupy.
15.    Rabaty z programu rabatów kumulacyjnych  nie obowiązują, jeśli klient korzysta z opcji : Negocjuj cenę , a my przedstawimy najkorzystniejszą ofertę w sieci. Możliwe są wówczas jedynie indywidualne negocjacje cenowe.
16.    Rabaty kumulacyjny nie jest naliczany również, jeśli klient kupuje towar wyprzedażowy.
17.    Rabaty z różnych źródeł  sumują się. W przypadku nałożenia się dwóch lub więcej rodzajów upustów, do ostatecznego wyliczenia ceny sprzedaży będzie brana pod uwagę suma tych rabatów nie może być większ niż 20% (jeśli wartość dodawania rabatów będzie większa niż rabat maxymalny Klientowi zostanie udzielony rabat w wysokości 20% ).
18.    sklepMati.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.Kategorie